Bilgilendirme

Avrupa Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Diploması Sınavı

Avrupa Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Diploması Sınavı (European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care - EDAIC) tüm Avrupa’da anestezi uzmanlarının yüksek standartlarda bilgi birikimine sahip olmasını sağlamak ve bu sayede eğitim kurumlarını eğitim standartlarını yükseltmeye teşvik etmek amacıyla yapılmaktadır.

Untitled Document
SINAV YAPISI


Sınav iki basamaklı olup ilk basamağı yazılıdır, yazılı sınavı geçen adaylar sözlü sınava girmeye hak kazanır.

BİRİNCİ BASAMAK- YAZILI SINAV

Yazılı sınav her yıl Eylül ayının sonu veya Ekim ayının başlarında Avrupa’da pek çok merkezde, ülkemizde de Türkçe ve İngilizce olarak Ankara ve İstanbul olmak üzere iki merkezde yapılmaktadır. Yazılı sınav başvuruları her yıl Mart- Nisan-Mayıs aylarında ESA’nın web sayfasından yapılmaktadır. Birinci basamağa girmek için Tıp Fakültesinden mezun olmak yeterli olup anestezi uzmanı olmak gerekmemektedir. Adayların sınava başvururken Tıp Fakültesi Diplomasının bir kopyasını beyan etmeleri gerekmektedir.

Yazılı sınav her biri 60 adet olmak üzere toplam 120 çoktan seçmeli soru içeren iki kitapçıktan oluşur. A Kitapçığı (Temel Bilimler); anatomi, fizyoloji, farmakoloji, biyokimya, fizik kuralları, klinik ölçüm ve istatistik sorularını içerir. B Kitapçığı (Klinik Bilimler);klinik anestezi teknikleri (genel, rejyonal, lokal), ağrı, yoğun bakım, acil tıp ve iç hastalıkları sorularını içermektedir. Her sorunun beş şıkkı olup her şıkkın karşısındaki doğru ya da yanlış seçeneğinin işaretlenmesi istenmektedir. Yanlış cevaplar doğruları azaltmadığından adayların her soruyu cevaplaması ve boş bırakmaması önerilmektedir. Yazılı sınavı geçebilmek için A ve B Kitapçıklarının her birinden ayrı ayrı geçer not almak gerekmektedir.

EDAIC birinci basamak sınavı, aynı zamanda ülkemizin TARD-YEK yeterlik sertifikası birinci basamak sınavıdır. TARD-YEK Yeterlik sertifikası için geçme notu her yıl TARD-YEK Sınav Komitesi tarafından belirlenmektedir.

Sınav sonuçları her adaya bir raporla ayrıntılı bir biçimde bildirilmekte böylece özellikle sınavda başarısız olan adayların eksiklerini görmesi amaçlanmaktadır.

İKİNCİ BASAMAK- SÖZLÜ SINAV

Sözlü sınava girmek için gerekli kriterler;

  1. EDAIC 1. Basamak yazılı sınavı geçmek,
  2. A) Anestezi uzmanı olmak (Uzmanlık diploması)veya
    B) Uzmanlık eğitiminin son yılında olmak (Departmanından alacağı sertifika) gerekmektedir.

Sözlü sınav, her yıl Şubat ve Kasım ayları arasında pek çok merkezde ve farklı dillerde, ülkemizde de İngilizce olarak ilkbahar ve sonbaharda, İstanbul’un Avrupa ve Asya yakasında olmak üzere iki kez yapılmaktadır. Sınavda Tüm Avrupa’dan ve ülkemizden eğitmenler görev almaktadır. Sınav başvuruları her yıl Aralık aylarında ESA’nın web sayfasından yapılmaktadır.


Sözlü sınav aynı gün içinde yapılan 25’er dakikalık dört sınavdan (“masa-viva”) oluşur. Aday her masada iki eğitmenin karşısına çıkar. Adayların tanıdıkları eğitmenlerden sınava girmeleri önlenir. Her masadan önce adaylar ayrı bir odaya alınarak o oturumla ilgili bir soru verilir ve 10 dakika boyunca bu konuda düşünüp cevaplarını not etmeleri sağlanır. Bu şekilde aday eğitmenlerin karşısına çıktığında soru akışına hazırlanmış olur. İlk iki masa anatomi, fizyoloji, farmakoloji, fizik kuralları, klinik ölçüm ve istatistik gibi temel bilimler konularını içerirken üçüncü masa yoğun bakım, dördüncüsü anestezi uygulamalarını içermektedir. Son iki masada adaydan EKG ve akciğer filmi değerlendirmesi de istenir. Sınavda 4 basamaklı puanlama sistemi kullanılmaktadır:

2+

Çok başarılı

2

Başarılı

1+

Geçer

1

Başarısız


Sınavı geçebilmek için en az üç masadan 2 ve bir masadan 1+ almak gerekir. Bir masadan 1 ya da birden fazla masadan 1+ alındığında aday başarısız kabul edilir:

(2)+(2)+(2)+(2)     Başarılı
(2)+(2)+(2)+(1+)    Başarılı
(2)+(2)+(1+)+(1+) Başarısız
(2)+(2)+(2)+(1)Başarısız

Gün sonunda adaylara sınav sonuçları açıklanır. Başarılı olan adaylar diplomalarını almak üzere her yıl Avrupa Anestezi Kongresi’nden önce yapılan diploma törenine davet edilirler. İsteyen adaylara diplomaları posta yoluyla da gönderilir.

Sınavla ilgili daha ayrıntılı bilgiye, sınav hazırlığı için önerilen kaynaklara, yazılı sınav Türkçe örnek soru ve cevaplarına, sözlü sınav İngilizce örnek sorularına www.esahq.org/education/edaic/how-to-prepare-for-the-exam adresinden ulaşabilirsiniz.

EDAIC sınavında başarılı olan adaylar TARD-YEK yeterlik sertifikası almaya da hak kazanırlar.