Bilgilendirme

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD)

YETERLİK SINAVI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Kimler katılabilir
TARD Yeterlik Sınavına TARD üyesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon eğitimi almakta olan son sene araştırma görevlileri katılabilir. Başvuru için aşağıda belirtilen belgeler gerekir;Başvuru için gerekli belgeler

Geçerli kimlik kartı (nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi), Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı olduğunu belgeleyen diploma veya yerine geçen belge fotokopisi; son sene uzmanlık öğrencisi için klinik eğitim sorumlusu ya da anabilim dalı başkanı tarafından onaylanmış belge ve başvuru ücretini yatırdığına dair belge


TARD Yeterlik Sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki basamak olarak düzenlenir.


TARD-YEK Birinci (I.) Basamak (Yazılı sınav)

ESA (European Society of Anaesthesiology) tarafından düzenlenen ve "Avrupa Tıp Uzmanları Birliği / Avrupa Anestezi Yeterlik Kurulu – European Union of MedicalSpecialist / European Board of Anaesthesiology (UEMS/EBA)" tarafından onaylanan Avrupa Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Diploması (EDAIC) sınavının birinci basamağı (EDAIC part I) TARD – YEK birinci (I.) basamağıdır.


Başvuru her yıl ESA web sitesinin ilgili sayfasında ve o sayfa refere edilerek TARD web sitesinde ilan edilir. İlanda belirtilen başvuru tarihleri arasında yukarıda istenen belgeler temin edilerek ESA web sayfasından başvurulur. Sınav yılda bir kez Eylül veya Kasım aylarında tüm Avrupa'da belirtilen merkezlerle eş zamanlı olarak İstanbul ve Ankara'da yapılır.

Sınav dili Türkçe veya İngilizce olarak tercih edilebilir. Kitapçıkta aynı sorunun hem Türkçesi hem de İngilizcesi aynı anda adaylara sunulur.


Sınav, sabah temel bilimleri içeren 60 adet çoktan seçmeli soru-A kitapçığı ve öğleden sonra klinik anestezi ve yoğun bakımı içeren 60 adet çoktan seçmeli soru-B kitapçığı olmak üzere iki bölümde, toplam 120 soru içerir. Her soru toplam 5 şık içeren çoktan seçmeli sorulardır. Her şık Doğru/Yanlış (T/F) olarak yanıtlanır. Değerlendirmede yanlış cevaplar doğru cevabı götürmediği için sınavda her sorunun yanıtlanması önerilir.


Sınav sonucu ortalama 4-8 hafta içinde adaylara ESA tarafından iletilir. Tüm Avrupa'da sınava giren adaylar arasında yapılan çan eğrisinde hem temel bilimler sınavı (A kitapçığı) hem de klinik sınavı (B kitapçığı) geçen adaylar EDAIC part I ve Türkiye yeterlik sınavı I. basamağını geçmiş sayılırlar.

EDAIC part I sınavında her iki bölümden birden başarılı olamayanlar, TARD YEK Yürütme Kurulu (YK) tarafından belirlenen Ulusal Başarı Puanı üzerinden bir ek değerlendirmeye tabii tutulurlar. Yürütme Kurulu tarafından onaylanan başarı puanını alanlar, ulusal yeterlik I. Basamak sınavını geçmiş sayılarak TARD – YEK II. Basamak sınavına girmeye hak kazanırlar

TARD-YEK İkinci (II.)Basamak (Sözlü Sınav)


II. Basamak sözlü sınava girebilmek için ön koşul, I.Basamak Sınavı'nda son beş (5) yıl içinde başarılı olmaktır.

I.Basamak'ta başarılı olan araştırma görevlileri ancak uzman olduktan sonra her hangi bir zamanda II.Basamak sınavına girebilirler. Beş yıllık I.Basamak geçerlilik süresi uzman oldukları yıldan sonraki beş yıl olarak hesaplanır.

Herhangi bir nedenle II. Basamak sözlü sınavı açılmayan yıllar bu beş yıllık süreden sayılmaz.
Sözlü Sınav yöntemi her takvim yılı başında TARD – YEK YK tarafından belirlenerek TARD'ın resmi sanal ağ sayfasında açıkça anlaşılır bir şekilde ilan edilir.

II. Basamak sınavına başvuru yapan adaylar sınav saati, yeri ve tarihi hakkında bilgilendirilirler.
II. Basamak sınavı aday başvuru sayısına göre yılda bir kez TARD-YEK YK tarafından belirlenen eğitimciler ve onların hazırladığı sözlü sınav soruları ile yapılır.

Sınavların Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlık alanının gerektirdiği tüm yetkinlikleri (bilgi, beceri ve tutum) ve ulusal anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlık eğitim programında belirtilen hedefleri kapsamasını sağlamaya yönelik olması, sınav içeriğinin uzmanlık alanında tanımlanmış öğrenme hedeflerini karşılaması sağlanır.

Sınavda adaylara, sorulan olguyla temel anestezi konularını içeren fizyolojiden başlamak üzere farmakolojik yaklaşım, radyolojik inceleme, gerekirse anatomik bilgi, EKG yorumu ve anestezi yöntem ve yaklaşımlarını kapsayan sorular sorulur. Adayların bu konulardaki bilgileri kadar bilgilerini sistematik ve bilimsel bir düzenle gerekirse şemalarla destekleyerek anlatmaları beklenir. Ayrıca sınavda tarafsızlığın sağlanmasına azami gayret gösterilir (adayların ismi yerine numaraların kullanılması gibi). II.Basamak Sınavı'nda da başarılı olanlar Yeterlik Belgesi almaya hak kazanırlar.

Bunlara ek olarak ESA tarafından düzenlenen EDAIC II. Basamak Sınavı'nda başarılı olarak EDAIC Belgesi almaya hak kazananlar da, sınavsız TARD – YEK Yeterlik Belgesi almaya hak kazanırlar.

İlk kez 2016 yılında EDAIC Sınavları (I. Basamak EDAIC sınavı için 17.08.2016 ve EDAIC II. Basamak sınavı için 18.10.2016) Hazırlık Çalıştay Webinarı gerçekleştirilmiştir.

EDAIC I. ve EDAIC II. Basamak sınavlarına başvuran adayların bilgilerini merkez@tard.org.tr adresine bildirmeleri durumunda sınavları hazırlık calıştay webinarları sürdürülecektir.