#Ağrı

İçinde Arayın
Tarih Konu Konuşmacı Oturum Kongre

08.11.2012

b) Kronik postoperatif abdominal ağrı yönetimi

Salim GHAZI

KONFERANSLAR SERİSİ - 1 : EN KOLAY AĞRI BAŞKASININ AĞRISIDIR!

Tark 2012

23.11.2013

Postoperatif analjezide NSAI ajanlar, opioidler ve lokal anesteziklerin intra - artiküler kullanımı ne kadar etkindir?

İbrahim Aşık

Konferans 13 - ORTOPEDİK ANESTEZİ

Tark 2013

23.11.2013

Akut ağrıdan kronik ağrıya geçiş önlenebilir mi?

Altan Şahin

Panel 19 - Akut Ağridan Kronİk Ağrıya..

Tark 2013

23.11.2013

Nöropatik ağrı sendromları

Füsun Eroğlu

Panel 19 - Akut Ağridan Kronİk Ağrıya..

Tark 2013

23.11.2013

Cerrahi sonrası ağrı sendromları

Murat Tekin

Panel 19 - Akut Ağridan Kronİk Ağrıya..

Tark 2013

03.12.2015

Akut ağrı uygulamalarında Türkiye'den veriler

Zeynep Eti

UZMANI İLE SÖYLEŞİ 1 : AKUT AĞRI KLİNİKLERİNİN KALİTE STANDARTLARI

Tark 2015

03.12.2015

Standarts for Acute Pain Departments

Michael Bottros

UZMANI İLE SÖYLEŞİ 1 : AKUT AĞRI KLİNİKLERİNİN KALİTE STANDARTLARI

Tark 2015

03.12.2015

Opioidlerin  kullanımı

Kaan Katırcıoğlu

PANEL 8 : GÜNÜBİRLİK ANESTEZİDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Tark 2015

28.10.2016

Ağrı Tedavisinde Farmakogenetik

 Altan Şahin

 PANEL 15: AKILCI İLAÇ KULLANIMI (Kişiselleştirilmiş Tıp ve Farmakogenetik )

Tark 2016

04.12.2015

Postoperatif Dönemde Ağrı Yönetimi

Suna Akın Takmaz

UYDU SEMPOZYUMU 2 : Postoperatif Ağrıda Güncellenelim

Tark 2015

03.12.2015

Multimodal analjezide

Perihan Ekmekçi

PANEL 7 : ORTOPEDİ ANESTEZİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Tark 2015

29.10.2016

Kronikleşen Postoperatif Ağrı

 Taylan Akkaya

 PANEL 23 : PERİOPERATİF AĞRI YÖNETİMİNDE MULTİMODAL ANALJEZİ

Tark 2016

29.10.2016

Major Spinal Cerrahilerinde

 Gürkan Türker

 PANEL 23 : PERİOPERATİF AĞRI YÖNETİMİNDE MULTİMODAL ANALJEZİ

Tark 2016

29.10.2016

Büyük Eklem Cerrahilerinde

 Suna Akın Takmaz

 PANEL 23 : PERİOPERATİF AĞRI YÖNETİMİNDE MULTİMODAL ANALJEZİ

Tark 2016

29.10.2016

Major Gövde (Torasik ve Batın) Cerrahilerinde

 Alparslan Kuş

 PANEL 23 : PERİOPERATİF AĞRI YÖNETİMİNDE MULTİMODAL ANALJEZİ

Tark 2016

28.10.2016

Girişimsel Yöntemler

 Elvan Erhan

 PANEL 18: NÖROPATİK AĞRI

Tark 2016

28.10.2016

Farmakolojik Tedavi

 Kader Keskinbora

 PANEL 18: NÖROPATİK AĞRI

Tark 2016

28.10.2016

Postoperatif Nöropatiler

 Şebnem Atıcı

 PANEL 18: NÖROPATİK AĞRI

Tark 2016

28.10.2016

Mekanizmalar

 Sema Tuncer Uzun

 PANEL 18: NÖROPATİK AĞRI

Tark 2016

28.10.2017

PSH ve Postoperatif ağrı 

Alparslan Turan

KONFERANSLAR SERİSİ - 5: Yeni Bir Kavram “Perioperative Surgical Home (PSH)”

Tark 2017

26.10.2017

Kronik ağrıda akut ataklar ve diğer zor hastalar

Altan Şahin

PANEL 4: Akut Ağrıda Perspektifler

Tark 2017

26.10.2017

Pediatrik postoperatif ağrı yönetiminde rejyonal teknikler

Koray Erbüyün

PANEL 4: Akut Ağrıda Perspektifler

Tark 2017

26.10.2017

Opioidi az veya opioid bağımsız analjezi ütopya mı?

Medhat Shalabi

PANEL 4: Akut Ağrıda Perspektifler

Tark 2017

26.10.2017

Analjezi monitorizasyonu ve akut ağrı tedavisinde opioidler

Enver Özgencil

PANEL 4: Akut Ağrıda Perspektifler

Tark 2017