#Göğüs Cerrahisi Anestezisi

İçinde Arayın
Tarih Konu Konuşmacı Oturum Kongre

08.11.2012

c) Organ Transplantasyonlarında postoperatif analjezi

Salim GHAZI

PANEL 1: TRANSPLANTASYON GÜNDEMİ

Tark 2012

08.11.2012

b) Akciğer transplantasyonu (postoperatif yönetim)

Eduardo RODRIGUES

PANEL 1: TRANSPLANTASYON GÜNDEMİ

Tark 2012

08.11.2012

a) Akciğer transplantasyonu (hazırlık, anestezi)

Eduardo RODRIGUES

PANEL 1: TRANSPLANTASYON GÜNDEMİ

Tark 2012

23.11.2013

Trakeal rezeksiyon / Rekonstrüksiyon da anestezi

Özge Köner

Panel 14 - TORAKS VE ANESTEZİ

Tark 2013

23.11.2013

Gelecek bronşial blokerlerin mi?

Tülay Hoşten

Panel 14 - TORAKS VE ANESTEZİ

Tark 2013

23.11.2013

Torakotomi esnasında ve sonrasında akciğer yönetimi

Mert Şentürk

Panel 14 - TORAKS VE ANESTEZİ

Tark 2013

23.11.2013

Asal gazlar: Yeni nesil nöroprotektifler

Mark Coburn

Panel 13 - VENTİLASYON'DA ÖZEL DURUMLAR

Tark 2013

23.11.2013

Obez hastalarda intraoperatif gaz değişiminin optimize edilmesi

Marc Gerbershagen

Panel 13 - VENTİLASYON'DA ÖZEL DURUMLAR

Tark 2013

23.11.2013

Ameliyathanede akciğer koruyucu MV: Herhangi bir kanıt var mı?

Rolf Rossaint

Panel 13 - VENTİLASYON'DA ÖZEL DURUMLAR

Tark 2013

04.12.2015

Myastenik timektomilerde anestezi

Zerrin Sungur

PANEL 19 : TORASİK ANESTEZİ SADECE TORASİK ANESTEZİ DEĞİLDİR!

Tark 2015

04.12.2015

Yenilenmiş sıvı yönetimi: Rehberler ve minimal invaziv hemodinamik yöntemler eşliğinde nasıl yapılmalı?

Selda Sen

PANEL 19 : TORASİK ANESTEZİ SADECE TORASİK ANESTEZİ DEĞİLDİR!

Tark 2015

04.12.2015

High Frequency Jet Ventilation in Thoracic Surgery

Klaus Wiedemann

PANEL 19 : TORASİK ANESTEZİ SADECE TORASİK ANESTEZİ DEĞİLDİR!

Tark 2015

04.12.2015

Postoperatif solunum fonksiyonlarını daha az bozmak mümkün mü?

Fatma Nur Kaya

PANEL 19 : TORASİK ANESTEZİ SADECE TORASİK ANESTEZİ DEĞİLDİR!

Tark 2015

29.10.2016

Akciğer Hasarının Tedavisinde ve Önlenmesinde Ekstrakorporeal Stratejiler

 Sema Turan

 PANEL 20: TORASİK CERRAHİDE AKCİĞER HASARI

Tark 2016

29.10.2016

Sıvı Yüklenmesinin Olumsuz Etkileri ve Kısıtlı Sıvı Stratejileri

 Zerrin Sungur

 PANEL 20: TORASİK CERRAHİDE AKCİĞER HASARI

Tark 2016

29.10.2016

Tek Akciğer Ventilasyonun Olumsuz Etkileri ve Koruyucu Ventilasyon Stratejileri

 F. Nur Yıldırım Kaya

 PANEL 20: TORASİK CERRAHİDE AKCİĞER HASARI

Tark 2016

29.10.2016

Preoperatif Değerlendirme ve Postoperatif Sorunlar için Prediktif Faktörler

 Türkan Kudsioğlu

 PANEL 20: TORASİK CERRAHİDE AKCİĞER HASARI

Tark 2016

28.10.2016

İntraoperatif Mekanik Ventilasyon

 Davud Yapıcı

 KONFERANS 10

Tark 2016

28.10.2017

Göğüs cerrahisi sırası ve sonrasında aritmiler

Türkan Kudsioğlu

PANEL 21:  İnvazivden Non İnvazive Torasik Anestezi

Tark 2017

28.10.2017

Postoperatif pulmoner komplikasyonların azaltılmasında değiştirilebilir risk faktörleri 

Davud Yapıcı

PANEL 21:  İnvazivden Non İnvazive Torasik Anestezi

Tark 2017

28.10.2017

İntraoperatif Hipertermik İntratorasik Kemoterapi (HITHOC)

Fatma Nur Kaya

PANEL 21:  İnvazivden Non İnvazive Torasik Anestezi

Tark 2017

28.10.2017

Sıvı yönetimi ve monitorizasyonunda yenilikler

Bahar Öç

PANEL 21:  İnvazivden Non İnvazive Torasik Anestezi

Tark 2017