#Genel Anestezi

İçinde Arayın
Tarih Konu Konuşmacı Oturum Kongre

05.12.2015

Spinal ilaç uygulamaları

Şebnem Atıcı

PANEL 24 : KANSER AĞRISI

Tark 2015

05.12.2015

Girişimsel Yöntemlerin Kötüye Kullanımı

Serdar Erdine

PANEL 24 : KANSER AĞRISI

Tark 2015

05.12.2015

Pediatrik onkolojik hastada ağrı yönetimi

Ruhiye Reisli

PANEL 24 : KANSER AĞRISI

Tark 2015

05.12.2015

Interventional valve replacement

Christian Stoppe

ATAİB 1 : ALMAN TÜRK ANESTEZİSTLERİ İŞBİRLİĞİ - SESSION 1: ANAESTHESİOLOGICAL CHALLENGES IN THE ELDERLY

Tark 2015

04.12.2015

Gastrointestinal kanser cerrahisinde anestezik yaklaşım ve monitörizasyon

Vildan Taşpınar

PANEL 17 : ANESTEZİ VE KANSER

Tark 2015

04.12.2015

Anestezi tekniği ve kanser nüksü

Murat Karcıoğlu

PANEL 17 : ANESTEZİ VE KANSER

Tark 2015

04.12.2015

Meme kanseri cerrahisinde anestezik yaklaşımın önemi

Gülen Güler

PANEL 17 : ANESTEZİ VE KANSER

Tark 2015

04.12.2015

Hipertermik intraperitoneal kemoterapi (HIPEC)

Deniz Özzeybek

PANEL 17 : ANESTEZİ VE KANSER

Tark 2015

04.12.2015

Pozisyon ve monitörizasyon 

Ünase Büyükkoçak

PANEL 15 : BARİYATRİK CERRAHİ ANESTEZİSİ

Tark 2015

04.12.2015

Anestezik ve opioid seçimi

Hülya Ulusoy

PANEL 15 : BARİYATRİK CERRAHİ ANESTEZİSİ

Tark 2015

04.12.2015

Mekanik ventilasyon

Hülya Başar

PANEL 15 : BARİYATRİK CERRAHİ ANESTEZİSİ

Tark 2015

04.12.2015

Postoperatif bakım

Ali Abbas Yılmaz

PANEL 15 : BARİYATRİK CERRAHİ ANESTEZİSİ

Tark 2015

29.10.2016

Ufuktaki Hedef Opioid Bağımsız anestezi mi?

 Oya Yalçın Çok

 PANEL 24 : MORBİD OBEZ HASTAYLA BAŞA ÇIKMAK

Tark 2016

29.10.2016

Uyku Apnesi Mutlaka Var mıdır ? Bu Konuda Ne Yapabilirim ?

 Murat Yaşar Özkalkanlı

 PANEL 24 : MORBİD OBEZ HASTAYLA BAŞA ÇIKMAK

Tark 2016

29.10.2016

Obez Hastada Anestezi

 Youri Vater

 PANEL 24 : MORBİD OBEZ HASTAYLA BAŞA ÇIKMAK

Tark 2016

29.10.2016

Postoperatif Organ Yetmezliğinde Böbrek Fonksiyonlarının Özel Etkileri

 Nader D. Nader

 KONFERANS 16

Tark 2016

28.10.2016

Yoğun Bakımda Farmakogenetik

 Hülya Başar

 PANEL 15: AKILCI İLAÇ KULLANIMI (Kişiselleştirilmiş Tıp ve Farmakogenetik )

Tark 2016

28.10.2016

Anestezide Farmakogenetik

 Elvin Kesimci

 PANEL 15: AKILCI İLAÇ KULLANIMI (Kişiselleştirilmiş Tıp ve Farmakogenetik )

Tark 2016

28.10.2016

Fonksiyonel Durum ve ASA Sınıflaması

 Nader D. Nader

 KONFERANS 8

Tark 2016

27.10.2016

TIVA ve DAA Uygulamalarının Farmakoekonomik Açıdan Kıyaslanması

 Kazım Karaaslan

 PANEL 9 : EKONOMİ VE FARKINDALIK AÇISINDAN

Tark 2016

27.10.2016

TIVA ve İnhalasyon Anestezisi Uygulamalarının Hasta Güvenliği ve Sonuç Parametrelerine Etkisinin Karşılaştırılması

 Quirino Piacevoli

 PANEL 9 : EKONOMİ VE FARKINDALIK AÇISINDAN

Tark 2016

27.10.2016

Düşük Akımlı Anestezide (DAA) Temel Prensipler

 Paul Zilberman

 PANEL 9 : EKONOMİ VE FARKINDALIK AÇISINDAN

Tark 2016

27.10.2016

Hedef Kontrollü ve Kontrolsüz Total İntravenöz Anestezide (TIVA) Temel Prensipler

 Quirino Piacevoli

 PANEL 9 : EKONOMİ VE FARKINDALIK AÇISINDAN

Tark 2016

27.10.2016

Tıbbi Hata ve Bildirimi (SB. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanı )

 Abdullah Öztürk

 PANEL 6 : GÖRMEZDEN GEL(EME) DİKLERİMİZ

Tark 2016

27.10.2016

Hastane İçi / Dışı Hasta Transferleri ve Hasta Güvenliği

 Suat Hayri Sanlı

 PANEL 6 : GÖRMEZDEN GEL(EME) DİKLERİMİZ

Tark 2016

27.10.2016

Derlenme Birimleri ve Hasta Güvenliği

 Hilal Ayoğlu

 PANEL 6 : GÖRMEZDEN GEL(EME) DİKLERİMİZ

Tark 2016

27.10.2016

Dış Klinik Anestezi Uygulamaları ve Hasta Güvenliği

 Kerem Erkalp

 PANEL 6 : GÖRMEZDEN GEL(EME) DİKLERİMİZ

Tark 2016

27.10.2016

Riskli Vakalarda Hemodinamik Monitorizasyon

Jean-Louis Vincent

KONFERANS 1

Tark 2016

28.10.2017

Yeni Sistemler- Kapalı devre inhalasyon anestezikleri 

Jan Hendricx

PANEL 20: Eski İlaçların Yeni Endikasyonları, Yeni İlaçlar, Yeni Sistemler

Tark 2017

28.10.2017

Yeni sistemler- Kapalı devre intravenöz anestezik ve sedasyon uygulamaları 

Quirino Piacevoli

PANEL 20: Eski İlaçların Yeni Endikasyonları, Yeni İlaçlar, Yeni Sistemler

Tark 2017

28.10.2017

Yeni ilaçlar

Dilek Kazancı

PANEL 20: Eski İlaçların Yeni Endikasyonları, Yeni İlaçlar, Yeni Sistemler

Tark 2017

26.10.2017

Bireyselleştirilmiş risk tahmin modelleri nelerdir?

Nader Djalal Nader

PANEL 1:  Perioperatif Tıp

Tark 2017

26.10.2017

Perioperatif Tıp: Uygulama ve finansman sorunları

Aysun Yılmazlar

PANEL 1:  Perioperatif Tıp

Tark 2017

26.10.2017

Perioperatif stres yanıtı

Necmettin Ünal 

PANEL 1:  Perioperatif Tıp

Tark 2017

26.10.2017

Perioperatif tıp nedir? 

Emre Çamcı 

PANEL 1:  Perioperatif Tıp

Tark 2017

27.10.2017

Peki travma istisna mıdır?

Ercan Türeci

KONFERANSLAR SERİSİ - 4: Bu Kan Basıncı Bedenime Uygun mu?

Tark 2017

27.10.2017

İntraoperatif hipotansiyon ve götürdükleri 

Çetin Kaymak

KONFERANSLAR SERİSİ - 4: Bu Kan Basıncı Bedenime Uygun mu?

Tark 2017

27.10.2017

Gerçekten yeni oksijen monitorizasyon sistemlerine ihtiyacımız var mı ? 

Jan Hendrickx

KONFERANSLAR SERİSİ - 3: Ortak Nokta Oksijen

Tark 2017

27.10.2017

Kardiyopulmoner bypass süresince oksijen sunum yönetimi 

Daniela Filipescu

KONFERANSLAR SERİSİ - 3: Ortak Nokta Oksijen

Tark 2017

27.10.2017

Yaşam için oksijen ve mitokondri 

Peter Biro

KONFERANSLAR SERİSİ - 3: Ortak Nokta Oksijen

Tark 2017

27.10.2017

Perioperatif renal anjina ve ABH için yeni yaklaşımlar ve koruyucu stratejiler

Gülay Eren

PANEL 10: Perioperatif Renal Angina ve Akut Böbrek Hasarı

Tark 2017

27.10.2017

Renal monitörizasyon

Mustafa Kemal Arslantaş

PANEL 10: Perioperatif Renal Angina ve Akut Böbrek Hasarı

Tark 2017

27.10.2017

Eşlik eden risk faktörleri varlığında ABH önleyici stratejiler

Pınar Zeyneloğlu

PANEL 10: Perioperatif Renal Angina ve Akut Böbrek Hasarı

Tark 2017

27.10.2017

Oligüriyi anlamak ve perioperatif renal anjina

Levent Döşemeci

PANEL 10: Perioperatif Renal Angina ve Akut Böbrek Hasarı

Tark 2017

28.10.2017

Perioperatif bakım 2017: Metabolizma ve beslenmeye odaklanma

Susilo Chandra

PANEL 23: Perioperatif Nütrisyon

Tark 2017

28.10.2017

Preoperatif açlık ve pulmoner aspirasyon- son kılavuzlar ne diyor?

Namigar Turgut

PANEL 23: Perioperatif Nütrisyon

Tark 2017