#Kardiyovasküler Anestezi

İçinde Arayın
Tarih Konu Konuşmacı Oturum Kongre

08.11.2012

1) Perioperatif emboli tanısında ekokardiyografi nin rolü

Türkan KUDSİOĞLU

KONFERANSLAR SERİSİ - 3 :DEĞERİNİ YENİ FARK ETTİĞİMİZ TEKNOLOJİLER

Tark 2012

23.11.2013

Perioperatif Kardiyak Disritmiler

Ümit Karadeniz

Geliştirme Kursu 10

Tark 2013

21.11.2013

Nonkardiyak cerrahide kalp aygıtlı hastaların yönetimi

Fatma Nur Kaya

Panel 5 - GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ VE ANESTEZİ

Tark 2013

21.11.2013

Kardiyak kateterizasyon laboratuvarında anestezi

Nihan Yapıcı

Panel 5 - GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ VE ANESTEZİ

Tark 2013

04.12.2015

Perioperatif Tıp ve DVT proflaksisi: Anestezistin rolü 

Necmettin Ünal

KONFERANS 4 : DERİN VEN TROMBOZU PROFİLAKSİSİNDE MEKANİK YAKLAŞIM

Tark 2015

04.12.2015

Perioperatif Tıp ve DVT profilaksisi: Cerrahın rolü

Mehmet Kurdoğlu

KONFERANS 4 : DERİN VEN TROMBOZU PROFİLAKSİSİNDE MEKANİK YAKLAŞIM

Tark 2015

04.12.2015

Heparin direnci ve protamin reaksiyonları

Seden Kocabaş

PROBLEM DAYALI OLGU SUNUMLARI 1 : KARDİYOPULMONER BYPASS FELAKETLERİ

Tark 2015

04.12.2015

Ani aort diseksiyonu ve vena kava superior sendromu

Pelin Karaarslan

PROBLEM DAYALI OLGU SUNUMLARI 1 : KARDİYOPULMONER BYPASS FELAKETLERİ

Tark 2015

04.12.2015

Gebe hasta ve  soğuk aglütinin pozitif hasta

Nesrin Bozdoğan Özyılkan

PROBLEM DAYALI OLGU SUNUMLARI 1 : KARDİYOPULMONER BYPASS FELAKETLERİ

Tark 2015

04.12.2015

Epidural doğum analjezisi uygulanan gebede lokal anestezik toksisitesi

Gülay Ok - Hafize Öksüz

PROBLEME DAYALI OLGU SUNUMLARI 2

Tark 2015

04.12.2015

Ciddi metabolik asidoz  ve vazoplejik durum

Deniz Karakaya

PROBLEM DAYALI OLGU SUNUMLARI 1 : KARDİYOPULMONER BYPASS FELAKETLERİ

Tark 2015

03.12.2015

Organ iskemilerinin erken tanısında yeni bir uygulama: “Laser speckle görüntüleme" 

Uğur Aksu

PANEL 12 : KALP CERRAHİSİNDE GELECEK HANGİ YÖNDE?

Tark 2015

03.12.2015

Değişen Perfüzyon stratejilerinin akut renal yetmezlik insidansına etkileri 

Nedim Çekmen

PANEL 12 : KALP CERRAHİSİNDE GELECEK HANGİ YÖNDE?

Tark 2015

03.12.2015

Robotik kalp cerrahisi endikasyonları ve anestezi uygulamaları

Muharrem Koçyiğit

PANEL 12 : KALP CERRAHİSİNDE GELECEK HANGİ YÖNDE?

Tark 2015

26.10.2017

Yatakbaşı kardiak görüntüleme

Alper Kararmaz

PANEL 6 : Elimiz Ayağımız: Perioperatif Ultrasonografi

Tark 2017

29.10.2016

Hasta Kan Yönetimi Açısından Transfüzyon Eşiği

 Elif Başağan Moğol

 TEZ-ANTİTEZ 3: KARDİAK HASTADA TRANSFÜZYON EŞİĞİ

Tark 2016

29.10.2016

Geleneksel Bakış Açısından Transfüzyon Eşiği 

 Deniz Karakaya

 TEZ-ANTİTEZ 3: KARDİAK HASTADA TRANSFÜZYON EŞİĞİ

Tark 2016

29.10.2016

Non Kardiak Cerrahide Myokardiyal Hasar

 Seden Kocabaş

 KONFERANS 22

Tark 2016

28.10.2016

Antikoagülasyon ve Nöroaksiyal Anestezi - ASRA, ESRA Kılavuzları ne diyor?

 Fatma Sarıcaoğlu

 PANEL 12: KARDİAK HASTA NONKARDİAK CERRAHİYE GELİRSE...

Tark 2016

28.10.2016

Yeni Oral Antikoagülanlar

 Derya Özkan

 PANEL 12: KARDİAK HASTA NONKARDİAK CERRAHİYE GELİRSE...

Tark 2016

28.10.2016

İntraoperatif Monitorizasyon ve Sıvı Yönetimi

 Funda Gümüş

 PANEL 12: KARDİAK HASTA NONKARDİAK CERRAHİYE GELİRSE...

Tark 2016

28.10.2016

Pulmoner Hipertansiyon ve Sağ Kalp Yetmezliği

 Nedim Çekmen

 PANEL 12: KARDİAK HASTA NONKARDİAK CERRAHİYE GELİRSE...

Tark 2016