#Nöroanestezi-Nöroyoğun Bakım

İçinde Arayın
Tarih Konu Konuşmacı Oturum Kongre

10.11.2012

c) Travmatik beyin hasarı

Jan-Peter Jantzen

PANEL - 12 ATAİB Toplantısı : TRAVMA

Tark 2012

09.11.2012

c) Postoperatif ventilasyon problemleri

Ebru KELSAKA

PANEL - 10 : SKOLYOZ AMELİYATLARINDA ANESTEZİ YÖNETİMİ

Tark 2012

09.11.2012

b) İntraoperatif nörolojik monitörizasyon

Ahmet EROĞLU

PANEL - 10 : SKOLYOZ AMELİYATLARINDA ANESTEZİ YÖNETİMİ

Tark 2012

09.11.2012

a) Preoperatif hazırlığın olmazsa olmazları ve anestezi yönetimi

Yavuz GÜRKAN

PANEL - 10 : SKOLYOZ AMELİYATLARINDA ANESTEZİ YÖNETİMİ

Tark 2012

09.11.2012

c) Postoperatif komplikasyonlar

Abdürrahim DERBENT

PANEL - 8 : HİPOFİZ TÜMÖRLERİNİN PERİOPERATİF YÖNETİMİ

Tark 2012

09.11.2012

b) Transkraniyal ve transsfenoidal cerrahide anestezik yönetim

Dilek YÖRÜKOĞLU

PANEL - 8 : HİPOFİZ TÜMÖRLERİNİN PERİOPERATİF YÖNETİMİ

Tark 2012

09.11.2012

a) Hipofiz tümörlerine endokrin yaklaşım ve preoperatif hazırlık

Şule AKIN

PANEL - 8 : HİPOFİZ TÜMÖRLERİNİN PERİOPERATİF YÖNETİMİ

Tark 2012

23.11.2013

Vertebra cerrahisi

Fatma Sarıcaoğlu

Panel 15 - ZOR MASALARDA ÇOCUK; ANESTEZİ YÖNETİMİNİN PÜF NOKTALARI

Tark 2013

23.11.2013

Beyin cerrahisi (kraniosinostoz, DEV ensefalosel, miyolosel)

Dilek Yörükoğlu

Panel 15 - ZOR MASALARDA ÇOCUK; ANESTEZİ YÖNETİMİNİN PÜF NOKTALARI

Tark 2013

05.12.2015

Şart mı? 

Yusuf Tunalı

TEZ ANTİTEZ 4 : İNTRAOPERATİF SSEP VE MEP

Tark 2015

05.12.2015

Artı sorun mu?

Özlem Korkmaz Dilmen

TEZ ANTİTEZ 4 : İNTRAOPERATİF SSEP VE MEP

Tark 2015

04.12.2015

Postoperatif kognitif bozukluklar: Mekanizmadan klinik pratiğe

Zerrin Özköse Şatırlar

PANEL 14 : NÖROANESTEZİYE GÜNCEL YAKLAŞIM

Tark 2015

04.12.2015

Cerrah gözüyle uyanık kraniyotomi

Şükrü Çağlar

PANEL 14 : NÖROANESTEZİYE GÜNCEL YAKLAŞIM

Tark 2015

04.12.2015

Travmatik beyin hasarında tedavi yenilikleri

Hatice Türe

PANEL 14 : NÖROANESTEZİYE GÜNCEL YAKLAŞIM

Tark 2015

04.12.2015

Anesteziyolog gözüyle uyanık kraniyotomi

Dilek Yörükoğlu

PANEL 14 : NÖROANESTEZİYE GÜNCEL YAKLAŞIM

Tark 2015

28.10.2016

Pediatrik Nöroanestezide Sıvı Yönetimi

 Yasemin Güneş

 KONFERANS 13

Tark 2016

28.10.2016

Kraniyotomi Sırasında Beyin Relaksasyonu

 Züleyha K. Bengisun

 KONFERANS 12

Tark 2016

27.10.2016

Kranial veya Abdominal / Torakal Yaralanma: Beyin Her Zaman Öncelikli midir ?

 Samy Abdel Raheem

 PANEL 8: NÖROANESTEZİDE TARTIŞMALI KONULAR

Tark 2016

27.10.2016

İntrakranial Basıncı Azaltmak için Hiperventilasyon; ama Nereye Kadar?

 Serap Akın Karacalar

 PANEL 8: NÖROANESTEZİDE TARTIŞMALI KONULAR

Tark 2016

27.10.2016

Spontan İntraserebral Kanamalı Hastaya Anestezist Nasıl Yaklaşmalı?

 İ. Özkan Akıncı

 PANEL 8: NÖROANESTEZİDE TARTIŞMALI KONULAR

Tark 2016

27.10.2016

Kraniyotomide Serebral Otoregülasyonun Alt Sınırı Ne Olmalıdır ?

 Asu Özgültekin

 PANEL 8: NÖROANESTEZİDE TARTIŞMALI KONULAR

Tark 2016

26.10.2017

Pediatrik hastada özellikli cerrahilerde kan yönetimi (özellikle kranifasiyal cerrahi ve skolyozda) 

İlkben Günüşen

PANEL 8:  Ah Bu Çocuklar!

Tark 2017

26.10.2017

Girişim odasında kompleks bir inme hastasının anestezi yönetimi

Ozan Akça

KONFERANSLAR SERİSİ - 1 : Nöro

Tark 2017

26.10.2017

Preoperatif deliryumu olan hastada anestezi yönetimi

Canan Atalay

PANEL 7: Perioperatif Bilişsel Koruma

Tark 2017

26.10.2017

Postoperatif tanı 

Ferim Günenç

PANEL 7: Perioperatif Bilişsel Koruma

Tark 2017

26.10.2017

İntraoperatif yönetim 

Şennur Uzun

PANEL 7: Perioperatif Bilişsel Koruma

Tark 2017

26.10.2017

Riskli olan hastalar

Funda Gümüş

PANEL 7: Perioperatif Bilişsel Koruma

Tark 2017

27.10.2017

Omurga cerrahisinde anestezi ve ERAS

Neval Boztuğ Uz

PANEL 11: Nöro da Nöro

Tark 2017

27.10.2017

Kraniyal cerrahi/ girişim sonrası yoğun bakımda yönetim 

İ. Özkan Akıncı

PANEL 11: Nöro da Nöro

Tark 2017

27.10.2017

Perioperatif inme

Serap Akın Karacalar

PANEL 11: Nöro da Nöro

Tark 2017

27.10.2017

Travmatik Beyin Hasarı 

Özlem Korkmaz Dilmen

PANEL 11: Nöro da Nöro

Tark 2017