#Obstetrik Anestezi

İçinde Arayın
Tarih Konu Konuşmacı Oturum Kongre

10.11.2012

c) Antifosfolipid sendromu

Şaziye ŞAHİN

PANEL - 14 : OBSTETRİKTE KATASTROFİK OLAYLAR

Tark 2012

10.11.2012

b) Uterus rüptürü

Nurten KAYACAN

PANEL - 14 : OBSTETRİKTE KATASTROFİK OLAYLAR

Tark 2012

10.11.2012

a) Amniyos sıvı embolisi

Semra KARAMAN

PANEL - 14 : OBSTETRİKTE KATASTROFİK OLAYLAR

Tark 2012

09.11.2012

2) Morbid obez gebe; nelere dikkat etmeliyiz?

Tülay ÖZKAN

KONFERANSLAR SERİSİ - 7 : BİLDİĞİMİZ YERLERİNDE Mİ?

Tark 2012

09.11.2012

1) Ağrısız doğum ve nöroaksiyal blok

Tülay ŞAHİN

KONFERANSLAR SERİSİ - 7 : BİLDİĞİMİZ YERLERİNDE Mİ?

Tark 2012

22.11.2013

Obstetrik anestezide işler yanlış gittiğinde güvenli bir yolda yürümek

Bhavani Shankar Kodali

Konferans 7 - BİR ŞEYLER KÖTÜ GİTTİĞİNDE…

Tark 2013

21.11.2013

Oosit toplama ; anestezi ve analjezi

Tülay Şahin

Konferans 5 - OBSTETRİ VE JİNEKOLOJİDE ÇOK KONUŞMADIKLARIMIZ

Tark 2013

21.11.2013

Jinekolojide laparoskopik girişimler; riskler, avantajlar ve anestezik yönetim

Hakkı Ünlügenç

Konferans 5 - OBSTETRİ VE JİNEKOLOJİDE ÇOK KONUŞMADIKLARIMIZ

Tark 2013

21.11.2013

Doğum masasında kalp hastalıklı gebe

Tülay Özkan Seyhan

Panel 6 - OBSTETRİK ANESTEZİ SORUNLARI

Tark 2013

21.11.2013

Gebede tromboembolizm ve tromboprofilaksi

Hilal Ayoğlu

Panel 6 - OBSTETRİK ANESTEZİ SORUNLARI

Tark 2013

21.11.2013

Obstetrik anestezide ‘’Yaşlı Anne’’ sorunları

Berrin Günaydın

Panel 6 - OBSTETRİK ANESTEZİ SORUNLARI

Tark 2013

21.11.2013

Obstetride Vazoaktif Ajan Kullanımı

Elif Bengi Şener

Geliştirme Kursu 3

Tark 2013

05.12.2015

Management of cardiac arrest in pregnancy

Lawrence C Tsen

UZMANI İLE SÖYLEŞİ 3 : OBSTETRİK ANESTEZİ

Tark 2015

04.12.2015

Gebe hasta ve  soğuk aglütinin pozitif hasta

Nesrin Bozdoğan Özyılkan

PROBLEM DAYALI OLGU SUNUMLARI 1 : KARDİYOPULMONER BYPASS FELAKETLERİ

Tark 2015

04.12.2015

Epidural doğum analjezisi uygulanan gebede lokal anestezik toksisitesi

Gülay Ok - Hafize Öksüz

PROBLEME DAYALI OLGU SUNUMLARI 2

Tark 2015

03.12.2015

Ciddi eklamptik hastalar

Zeynep Baysal Yıldırım

PANEL 3 : YÜKSEK RİSKLİ OBSTETRİK HASTALAR

Tark 2015

03.12.2015

Kardiyak sorunlu hastalar

Nurçin Gülhaş

PANEL 3 : YÜKSEK RİSKLİ OBSTETRİK HASTALAR

Tark 2015

03.12.2015

Riskli hastanın monitörizasyonunda yenilikler 

Elif Bengi Şener

PANEL 3 : YÜKSEK RİSKLİ OBSTETRİK HASTALAR

Tark 2015

03.12.2015

Obstetrik kanama: Hedefe yönelik koagülasyon tedavisi

Berrin Günaydın

PANEL 3 : YÜKSEK RİSKLİ OBSTETRİK HASTALAR

Tark 2015

28.10.2016

Hangi Vazopresör? Profilaksi mi? Tedavi mi?

 Hakkı Ünlügenç

 PANEL 16: OBSTETRİK NÖROAKSİYAL ANESTEZİDE HİPOTANSİYON

Tark 2016

28.10.2016

Kristalloid mi? Kolloid mi? HES'in Yeri Var mı?

 Semra Karaman

 PANEL 16: OBSTETRİK NÖROAKSİYAL ANESTEZİDE HİPOTANSİYON

Tark 2016

28.10.2016

Pre-loading mi ? Co-loading mi ?

 Tülay Şahin

 PANEL 16: OBSTETRİK NÖROAKSİYAL ANESTEZİDE HİPOTANSİYON

Tark 2016

28.10.2016

Lokal Anestezik Dozunun Azaltılması

 Susilo Chandra

 PANEL 16: OBSTETRİK NÖROAKSİYAL ANESTEZİDE HİPOTANSİYON

Tark 2016

28.10.2016

Gebeliğin İndüklediği Karaciğer Hastalıkları

 Berrin Günaydın

 KONFERANS 9

Tark 2016

28.10.2017

Uterotonik ilaçlar

Hakkı Ünlügenç

PANEL 24:  Annelerde Hüzünlü Sevinç

Tark 2017

28.10.2017

Postpartum hemorajide kan ürünlerinin transfüzyonuna alternatif yöntemler

Gözde İnan

PANEL 24:  Annelerde Hüzünlü Sevinç

Tark 2017

28.10.2017

Obstetrik kanamada hedefe yönelik koagülasyon tedavisi

Gülay Ok

PANEL 24:  Annelerde Hüzünlü Sevinç

Tark 2017

28.10.2017

Anestezist gözüyle anne güvenliği için önerilen obstetrik kanama ve kılavuzlar

Semra Karaman

PANEL 24:  Annelerde Hüzünlü Sevinç

Tark 2017

28.10.2017

Solunum sistemi hastalığı olan gebede anestezi

Elif Bengi Şener

PANEL 18: Yandaş Hastalıklı Gebede Anestezi

Tark 2017

28.10.2017

Organ transplantasyonu olan gebede anestezi 

Gülay Erdoğan Kayhan

PANEL 18: Yandaş Hastalıklı Gebede Anestezi

Tark 2017

28.10.2017

Nöromüsküler bileşke hastalıkları 

Dominica Dabrowska

PANEL 18: Yandaş Hastalıklı Gebede Anestezi

Tark 2017

28.10.2017

Santral sinir sistemi patolojisi olan gebede anestezi 

Hatice Türe

PANEL 18: Yandaş Hastalıklı Gebede Anestezi

Tark 2017