#Rejyonal Anestezi

İçinde Arayın
Tarih Konu Konuşmacı Oturum Kongre

10.11.2012

Rejyonal anestezide akut kompartıman sendromu

İsmet TOPÇU

GELİŞTİRME KURSU - 8

Tark 2012

22.11.2013

Rejyonal anestezide olabilecek ciddi komplikasyonlar

Sacit Güleç

Konferans 11 - REJYONAL ANESTEZİ HER ZAMAN MÜKEMMEL OLMAYABİLİR!

Tark 2013

22.11.2013

Rejyonal anestezi yeterli olmadığı zaman yapılabilecek ek bloklar

Emin Alp Yentür

Konferans 11 - REJYONAL ANESTEZİ HER ZAMAN MÜKEMMEL OLMAYABİLİR!

Tark 2013

23.11.2013

Rejyonal anestezide mesane fonsiyonu

Alparslan Apan

Panel 17 - POSTANESTEZİK ÜRİNER RETANSİYON

Tark 2013

23.11.2013

Genel anestezide mesane fonksiyonu

Sezai Özkan

Panel 17 - POSTANESTEZİK ÜRİNER RETANSİYON

Tark 2013

23.11.2013

Mesane fizyolojisi

Selim Turhanoğlu

Panel 17 - POSTANESTEZİK ÜRİNER RETANSİYON

Tark 2013

05.12.2015

US ile başlamalı

İsmet Topçu

TEZ ANTİTEZ 7 : PERİFERİK SİNİR BLOKLARI EĞİTİMİ

Tark 2015

05.12.2015

Konvansiyonel yöntemlerle başlamalı

Fatma Sarıcaoğlu

TEZ ANTİTEZ 7 : PERİFERİK SİNİR BLOKLARI EĞİTİMİ

Tark 2015

05.12.2015

Santral bloklar

Sanem Çakar

GELİŞTİRME KURSU 3

Tark 2015

04.12.2015

Epidural doğum analjezisi uygulanan gebede lokal anestezik toksisitesi

Gülay Ok - Hafize Öksüz

PROBLEME DAYALI OLGU SUNUMLARI 2

Tark 2015

04.12.2015

Epidural anatomi ve epidural lizis

Enver Özgencil

KONFERANS 5 : EPİDUROSKOPİ

Tark 2015

04.12.2015

Epiduroskopik lizis ve dekompresyon 

Altan Şahin

KONFERANS 5 : EPİDUROSKOPİ

Tark 2015

04.12.2015

Renkli ultrasonografi ve ultrasonografideki gelişmeler 

Yavuz Gürkan

PANEL 18 : REJYONAL ANESTEZİDE YENİLİKLER

Tark 2015

04.12.2015

Yavaş salınımlı lokal anestezikler

Levent Şahin

PANEL 18 : REJYONAL ANESTEZİDE YENİLİKLER

Tark 2015

04.12.2015

Yeni monitörizasyon sistemleri 

Alparslan Kuş

PANEL 18 : REJYONAL ANESTEZİDE YENİLİKLER

Tark 2015

03.12.2015

Pediatrik hastada rejyonal yöntemler

Fatiş Altındaş

PANEL 1 : PEDİATRİK ANESTEZİDE NEREDEYİZ?

Tark 2015

29.10.2016

Rejyonal Anesteziyle İlişkili Dava Dosyalarından Çıkan Dersler

 Fatiş Altındaş

  PANEL 25: REJYONAL ANESTEZİDE ZORLUKLAR VE KOMPLİKASYONLAR

Tark 2016

29.10.2016

Sistemik Lokal Anestezik Toksitesi ve İntravenöz Lipit Tedavisi: Mekanizma, Uygulama ve Güvenlik Sorunları

 Özlem Sağır

  PANEL 25: REJYONAL ANESTEZİDE ZORLUKLAR VE KOMPLİKASYONLAR

Tark 2016

29.10.2016

Başarısız Spinal Anestezi ? Nedenleri ve Yaşanırsa Ne Yapmalıyım ?

 Serhat Kocamanoğlu

  PANEL 25: REJYONAL ANESTEZİDE ZORLUKLAR VE KOMPLİKASYONLAR

Tark 2016

29.10.2016

Periferik Sinir Bloğu Komplikasyonlarını Önleme Stratejileri

 Alper Kılıçarslan

  PANEL 25: REJYONAL ANESTEZİDE ZORLUKLAR VE KOMPLİKASYONLAR

Tark 2016

29.10.2016

Genel Anestezi

 Perihan Ekmekçi

 TEZ-ANTİTEZ 2: KALÇA KIRIĞINDA HANGİ ANESTEZİ

Tark 2016

29.10.2016

Rejyonal Anestezi

 H. Volkan Acar

 TEZ-ANTİTEZ 2: KALÇA KIRIĞINDA HANGİ ANESTEZİ

Tark 2016

28.10.2016

Rejyonal Anestezide Kaliteyi Arttırmak için Eğitim Stratejileri

 Paul Kessler

 ALMAN-TÜRK ANESTEZİSTLERİ İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI-1

Tark 2016

27.10.2016

Rejyonal Anestezi ve Ultrasonografinin Yeri

 İsmet Topçu

 PANEL 10: GÜNÜBİRLİK ANESTEZİ

Tark 2016

26.10.2017

Nöraksial bloklar ve ultrason

Tülay Şahin

PANEL 6 : Elimiz Ayağımız: Perioperatif Ultrasonografi

Tark 2017