#Temel Ekokardiyografi

İçinde Arayın
Tarih Konu Konuşmacı Oturum Kongre

26.10.2016

 Dokümantasyonun önemi ve örnek

 Doç. Dr. Türkan Kudsioğlu

TEMEL TRANSÖZEFAGEAL EKOKARDİYOGRAFİ KURSU

Ekokardiyografi Kursu

26.10.2016

 TOE de hasta güvenliği

 Uz. Dr.  Aynur Camkıran

TEMEL TRANSÖZEFAGEAL EKOKARDİYOGRAFİ KURSU

Ekokardiyografi Kursu

26.10.2016

 Eko da yanılgı ve artefaktlar

 Prof. Dr. Ümit Karadeniz

TEMEL TRANSÖZEFAGEAL EKOKARDİYOGRAFİ KURSU

Ekokardiyografi Kursu

26.10.2016

 Perikard, perikardial efüzyon ve tamponad

 Yard. Doç. Dr. Muharrem Koçyiğit

TEMEL TRANSÖZEFAGEAL EKOKARDİYOGRAFİ KURSU

Ekokardiyografi Kursu

26.10.2016

 Konjenital kalp hastalıklarında TOE nin intraoperatif önemi

 Yard. Doç. Dr. Zeliha Alıcıkuş

TEMEL TRANSÖZEFAGEAL EKOKARDİYOGRAFİ KURSU

Ekokardiyografi Kursu

26.10.2016

 Torasik aortun TOE ile değerlendirilmesi ve cerrahi yorum

 Uz. Dr. Beyhan Bakkaloğlu

TEMEL TRANSÖZEFAGEAL EKOKARDİYOGRAFİ KURSU

Ekokardiyografi Kursu

26.10.2016

 Sağ kalp ilişkili kapaklar TV ve PV

 Prof. Dr. Ümit Karadeniz

TEMEL TRANSÖZEFAGEAL EKOKARDİYOGRAFİ KURSU

Ekokardiyografi Kursu

26.10.2016

 Aort kapak

 Prof. Dr. Alper Kararmaz

TEMEL TRANSÖZEFAGEAL EKOKARDİYOGRAFİ KURSU

Ekokardiyografi Kursu

26.10.2016

 Mitral kapak

 Prof. Dr. Tülün Öztürk

TEMEL TRANSÖZEFAGEAL EKOKARDİYOGRAFİ KURSU

Ekokardiyografi Kursu

26.10.2016

 Epikardial eko

 Doç. Dr. Omaç Tüfekçioğlu

TEMEL TRANSÖZEFAGEAL EKOKARDİYOGRAFİ KURSU

Ekokardiyografi Kursu

25.10.2016

 Hemodinamik hesaplamalar ve yorumu

 Doç. Dr. Sanem Koruk

TEMEL TRANSÖZEFAGEAL EKOKARDİYOGRAFİ KURSU

Ekokardiyografi Kursu

25.10.2016

 Doppler yorumu

 Yard. Doç. Dr. Muharrem Koçyiğit

TEMEL TRANSÖZEFAGEAL EKOKARDİYOGRAFİ KURSU

Ekokardiyografi Kursu

25.10.2016

 Ventriküler fonksiyonu değerlendirmek

 Doç. Dr. Türkan Kudsioğlu

TEMEL TRANSÖZEFAGEAL EKOKARDİYOGRAFİ KURSU

Ekokardiyografi Kursu

25.10.2016

 Standart TÖE görüntüleri

 Doç. Dr. Bahar Öç

TEMEL TRANSÖZEFAGEAL EKOKARDİYOGRAFİ KURSU

Ekokardiyografi Kursu

25.10.2016

 İyi bir USG görüntü nasıl elde edilir

 Doç. Dr. Omaç Tüfekçioğlu

TEMEL TRANSÖZEFAGEAL EKOKARDİYOGRAFİ KURSU

Ekokardiyografi Kursu

25.10.2016

 Doppler prensipleri

 Yard. Doç. Dr. Muharrem Koçyiğit

TEMEL TRANSÖZEFAGEAL EKOKARDİYOGRAFİ KURSU

Ekokardiyografi Kursu

25.10.2016

 Ultrason fiziğini anlamak

 Prof. Dr. Tülün Öztürk

TEMEL TRANSÖZEFAGEAL EKOKARDİYOGRAFİ KURSU

Ekokardiyografi Kursu