#Transplantasyon Anestezisi

İçinde Arayın
Tarih Konu Konuşmacı Oturum Kongre

04.12.2015

Transplantasyon anestezisinde teknolojik gelişimler

Hüseyin İlksen Toprak

PANEL 16 : ORGAN TRANSPLANTASYON ANESTEZİSİ

Tark 2015

08.11.2012

Çoklu organ donör bakımı

Hüseyin İlksen TOPRAK

GELİŞTİRME KURSU - 3

Tark 2012

04.12.2015

Transplantasyonlu hastada transplantasyon dışı cerrahilerdeki anestezik yaklaşımlar 

Hija Yazıcıoğlu

PANEL 16 : ORGAN TRANSPLANTASYON ANESTEZİSİ

Tark 2015

04.12.2015

Transplantasyon sonrası yoğun bakım 

Ender Gedik

PANEL 16 : ORGAN TRANSPLANTASYON ANESTEZİSİ

Tark 2015

04.12.2015

Donör bakımı

Adnan Tüfek

PANEL 16 : ORGAN TRANSPLANTASYON ANESTEZİSİ

Tark 2015

29.10.2016

Karaciğer Naklinde Anestezi

 Youri Vater

 KONFERANS 17

Tark 2016

29.10.2016

Organ Naklinde ECMO'nun Yeri Var mı ? / Yok mu ?

 Evren Şentürk

 PANEL 21: TRANSPLANTASYON ANESTEZİSİNDE TARTIŞMALI KONULAR

Tark 2016

29.10.2016

Organ Naklinde Erken Ekstübasyon Yapalım mı / Yapmayalım mı?

 Ali Abbas Yılmaz

 PANEL 21: TRANSPLANTASYON ANESTEZİSİNDE TARTIŞMALI KONULAR

Tark 2016

29.10.2016

Organ Naklinde Günümüz Anestezi İlaçları Yeterli mi / Değil mi ?

 Sezgin Ulukaya

 PANEL 21: TRANSPLANTASYON ANESTEZİSİNDE TARTIŞMALI KONULAR

Tark 2016

29.10.2016

Organ Naklinde İleri Monitorizasyon Teknikleri Şart mı / Değil mi ?

 Hüseyin İlksen Toprak

 PANEL 21: TRANSPLANTASYON ANESTEZİSİNDE TARTIŞMALI KONULAR

Tark 2016