Helsinki Hasta Güvenliği Bildirgesi

Hazırlandığı Yıl: 2010


Helsinki Hasta Güvenliği Bildirgesi
 
Altyapı

Anesteziyoloji; Anestezi, Yoğun Bakım, Acil Tıp ve Ağrı Tedavisi'nde  tüm perioperatif dönemde ve aynı zamanda hastane içi ve dışı hastaların en korunmasız oldukları pek çok durumda kalite ve güvenliğin sağlanmasında sorumluluğu paylaşır.

 • Her gün dünyada 230 milyon hasta büyük cerrahi girişimler için anestezi almaktadır. Yedi milyonda bu cerrahi girişimlerle ilgili ciddi komplikasyonlar görülürken bir milyonda ölmektedir. (200.000 Avrupa'da). (1) Tüm ilgililer bu komplikasyon oranını düşürmeye çalışmalıdır.
 •  Anesteziyoloji; Avrupa'da hasta güvenliğinin geliştirilmesinde, aşağıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde ve bu hedefler için sorumluluk almada anahtar rol alan uzmanlık dalıdır.

Uzlaşı Başlıkları

Biz, bir tıp uzmanlık dalı olan Anesteziyoloji'yi temsil eden derneklerin liderleri 13 Haziran 2010 da Helsinki'de toplandık ve hepimiz kabul ettik ki:

 • Hastaların, tıbbi uygulamalar sırasında kendilerini güvende hissetme ve bir zarara uğramama beklentisi içinde olmaları en doğal haklarıdır ve anesteziyoloji perioperatif dönemde hasta güvenliğinin sağlanmasında anahtar rol oynar. Bu nedenle bizler Dünya Anesteziyoloji Dernekleri Federasyonu'nun (World Federation of Societies of Anaesthesiologists-WFSA) 'Güvenli Anestezi Uygulaması Uluslararası Standartları'nı tümüyle onaylamaktayız. (2)
 • Hastalar güvenli tıbbi uygulamalar konusunda önemli rol oynar, eğitilmeleri ve diğer hastalardaki uygulamaların da iyileştirilmesi için geri bildirim sağlamaları önemlidir. (3,4)
 • Sağlık hizmeti harcamalarını karşılayan kurumlar, uygulamaların giderlerini karşıladıkları için perioperatif anestezi bakımının güvenli sunulmasını beklerler ancak bunun için uygun kaynakları sağlamalıdırlar.
 • Hasta güvenliğinde eğitim anahtar rol oynadığından, hasta güvenliği eğitimi sağlanmasını ve geliştirilmesini, yaygınlaştırılması tam olarak desteklemekteyiz. (5)
 • Hastalara güvenli bakım sağlanmasında insan faktörü en önemli rolü oynar, ve biz cerrah, hemşire ve diğer klinik elemanları ile birlikte çalışarak güvenli hasta bakımını sağlamalıyız. (6)
 • Tıbbi malzeme ve ilaç üreten firmalar da, hastalarımızın bakımı için gereken güvenli ilaç ve araç-gereçlerin üretiminde ve geliştirilmesinde önemli rol oynarlar.
 • Anesteziyoloji tıpta hasta güvenliğinin geliştirilmesine önderlik etmiş bir uzmanlık dalıdır. Bizler gelinen noktanın yeterli olmadığını ve bu alanda hala araştırmaların ve yeni yöntemlerin gerektiğine inanmaktayız. (7)
 • Etik, yasal veya düzenleyici hiç bir kural, bu bildirgede hasta güvenliğinin sağlanması için belirtilen önlemleri azaltmamalı veya ortadan kaldırmamalıdır.

 

Temel Gereklilikler
           Avrupa Anesteziyoloji Yeterlik Kurulu (EBA) Avrupa'da hasta güvenliğini arttırmak amacıyla aşağıdaki amaçları gerçekleştirmeyi hedeflemiştir. Bu hedeflere ulaşabilmek için Avrupa organizasyonları ile yakın işbirliği gereklidir bunda da Avrupa Anesteziyoloji Derneği (ESA) nın çaba ve girişimleri yardımcı olacaktır.

 • Anestezi uygulanan tüm hastanelerde ameliyathane ve derlenme odalarında EBA'nın  saptadığı minimum monitorizasyon standartları  uygulanmalıdır. (8)

 

 • Anestezi uygulanan tüm hastanelerde aşağıdaki durumlar için protokoller ve gerekli  olanaklar bulunmalıdır. (2,9)
  • Ekipman ve ilaç kontrolu
  • Preoperativ değerlendirme ve hazırlık
  • Enjektörlerin etiketlenmesi
  • Zor hava yolu seti
  • Malin Hipertermi
  • Anafilaksi
  • Lokal anestezi toksisitesi
  • Masiv kanama
  • Infeksiyon kontrolu
  • Postoperativ bakım ve ağrı kontrolu

 

 • Sedasyon uygulanan tüm hastanelerde EBA'nın  saptadığı sedasyon standartları uygulanmalıdır. (10-14)
 • Bütün Anesteziyoloji Departmanları, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) 'Güvenli Cerrahi Hayat Kurtarır'  girişimini ve kontrol listesini desteklemelidir. (15)
 • Avrupa'daki bütün Anesteziyoloji Departmanları yerel olarak hasta güvenliğini geliştirmek için alınan önlemler ve elde edilen sonuçları toplayan bir yıllık rapor çıkarmalıdır.
 • Avrupa'daki bütün Anesteziyoloji Departmanları, yıllık morbidite ve mortalite raporlarının çıkarılabilmesi için gerekli verileri toplamalıdır.
 • Anestezi uygulanan tüm hastaneler ulusal veya uluslar arası denetimlere açık olmalıdır ve kritik olay bildirme (KOB) sistemlerindeki raporların düzenlenmesine katkıda bulunmalıdır.(16-18) Bunun için kaynak sağlanmalıdır.

Sonuç

 • Bu bildirge anesteziyolojinin güvenli perioperatif bakımdaki rolünü vurgulamaktadır.

     
      Süreklilik

 • Sağlık hizmeti veren herkesi bize katılmaya ve bu bildirgeyi imzalamaya davet ediyoruz.
 • Bu bildirgenin uygulanması için gelişmeleri yıllık olarak gözden geçireceğiz.

12 Haziran 2010 Cumartesi Euroanaesthesia 2010 esnasında imzalandı.

 

           Kaynaklar:

 

1- Weiser TG, Regenbogen SG, Thomson KD, Haynes AB, Lipsitz SR, Berry WR, Gawande AA: An estimation of the global volume surgery: a modelling strategt based on available data. Lancet 2008; 372: 139-44.
2- World Federation of Societies of Anaesthesiologists. 2008.International Standards for a Safe Practice of Anaesthesia;. http: //anaesthesiologists.org/en/safety/2008-international-standards-for-a-safepractice-of-anaesthesia.html. World Federation of Societies of Anaesthesiologists. Last accessed 8.4. 2010.
3- Peat M, Entwistle V, Hall J, Birks Y, Golder S: Scoping review and approach to appraisal of interventions intended to involve patients in patient safety. J Health Serv Res Policy 2010; 15 (Suppl 1): 17–25.
4- Davis RE, Jacklin R, Sevdalis N, Vincent CA. Patient involvement in patient Safety: what factors influence patient participation and engagement? Health Expect 2007; 10: 259–267.
5- Staender SE. Patient safety in anesthesia. Minerva Anestesiol. 2010; 76: 45–50.
6- Reason J. Human error. Cambridge: Cambridge University Press; 1990.
7- Gaba DM. Anaesthesiology as a model for patient safety in healthcare. BMJ 2000; 320: 785–8.
8- Mellin-Olsen J, O'Sullivan E, Balogh D, Drobnik L, Knape JT, Petrini F, Vimlati L: Guidelines for safety and quality in anaesthesia practice in the European Union. Eur J Anaesthesiol 2007; 24: 479–82.
9- Vimlati L, Gilsanz F, Goldik Z. Quality and safety guidelines of postanaesthesia care: Working Party on Post Anaesthesia Care (approved by EBA/UEMS). Eur J Anaesthesiol 2009; 26: 715–21.
10- Practice guidelines for sedation and analgesia by nonanesthesiologists.
Anesthesiology 2002; 96: 1004–17.
11- Gisvold SE, Raeder J, Jyssum T, Andesen L, Arnesen C, Kyale L, Mellin OJ: Guidelines for the practice of anesthesia in Norway. Acta Anaesthesiol Scand 2002; 46: 942–6.
12- Recommendations for anesthesia and sedation in nonoperating room locations. Minerva Anestesiol 2005; 71: 11–20.
13- Cote CJ, Wilson S. Guidelines for monitoring and management of pediatric patients during and after sedation for diagnostic and therapeutic procedures: an update. Paediatr Anaesth 2008; 18: 9–10.
14- Knape JT. The impact of the European guidelines for sedation by non-anaesthesiologists for gastroenterology practice. J Gastrointestin Liver Dis 2007; 16: 429–30.
15- Haynes AB, Weiser TG, Berry WR, Lipsitz SR, Breizat AH, Dellinger EP, Herbosa T, Joseph S, Kibata PL, Lapitan MC, Merry AF, Moorthy K, Reznick RK, Taylor B, Gawande AA: A surgical safety checklist to reduce morbidity and mortality in a global population. N Engl J Med 2009; 360: 491–9.
16. Critical Incident Reporting and reacting Network- CIRRNET.http://www.cirrnet.ch/Swiss Foundation for patient Safety. Last accessed 8-4-2010.
17. National Reporting and learning Service. http://nrls.npsa.nhs.uk/report-a-patient-incident/National Health Service (NH). Last accesed 8-4-2010.
18. National Confidential Enquiry into Patient Outcome and Death. http://www.ncepod.org.uk/. Last accessed 8-4-2010.

 

Helsinki Anesteziyoloji'de Hasta Güvenliği Bildirgesi  European Journal of Anaesthesiology  de yayınlanmıştır.

Mellin-Olsen J, Staender S, Whitaker DK, Smith AF. The Helsinki declaration on patient
safety in anaesthesiology. European Journal of Anaesthesiology 2010; 27: 592597.

 

Kılavuz için Tıklayınız