Seçilmiş Makale Arşivi

42

Sezaryende ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) veya ERAC Protokolü

Obstetrik Anestezi Bilimsel Kurulu adına Ayça Taş Tuna, Tülay Şahin, Gülay Ok, Semra Karaman, Berrin Günaydın

Kalça Kırıklarında Perikapsüler Sinir Bloğu (PENG)

TARD-Ortopedik Anestezi Bilimsel Kurulu adına; Dr. Nur Canbolat, Dr. İsmet Topçu

Günübirlik anestezi: 2018’deki yenilikler

Günübirlik ve Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları Bilimsel Kurulu Adına; Dr Işık Alper

Kardiyak cerrahide sınırlayıcı veya serbest transfüzyon sonrası 6 aylık sonu

Transfüzyon ve Hemostaz Bilimsel Kurulu adına Dr. Ayten Saraçoğlu

Dünya Sağlık Örgütü – Dünya Anesteziyologlar Dernekleri Federasyonu (WHO-WFSA) Güvenli Anestezi Uygulamasına İlişkin Uluslararası Standartlar

Hasta güvenliği bilimlse kurulu adına Dr.O.Uygar Doğru, Dr.Nilay Boztaş, Dr.Aydın Taşdöğen, Dr.Nurten Bakan

Organ donasyonu ve potansiyel organ donörünün yönetimi

Transplantasyon Anestezisi Bilimsel Kurulu adına Dr. Ender Gedik

Yaşlı Hastalarda Travma/ Kalçanın Trajik Yönü

Geriyatrik bilimsel kurulu adına Dr. Aysun Postacı

Yoğun bakımdaki gebede mekanik ventilasyon: Olgu serisi

Obstetrik Anestezi Bilimsel kurulu adına Dr. Tülay Şahin

Yaşlı hastalarda göz önüne alınması gereken farmakolojik faktörler

Geriyatrik Anestezi Bilimsel Kurulu adına Dr. Fatiş Altındaş

Akut Beyin Hasarında Sıvı Yönetimi

Nöroanestezi Bilimsel Kurulu adına Dr Serap Karacalar

Postpartum Hemoraji Yönetimi

Transfüzyon ve Hemostaz Bilimsel Kurulu adına Dr. Namigar Turgut

Ameliyathane Dışı Anestezinin 21. Yüzyıldaki Geleceği: Kalite ve Güvenlik Üzerine Vurgu

Günübirlik Anestezi Bilimsel Kurulu Adına: Dr. Naime Yalçın - Dr. Yunus Oktay Atalay

Morbid obez hastalar ambulatuvar cerrahi için uygun adaylar mı?

Günübirlik Anestezi Bilimsel Kurulu Adına: Dr. Hale Aksu Erdost- Dr. Leyla İyilikçi

Perioperatif Bilişsel Koruma

Geriatrik Anestezi Bilimsel Kurulu Adına: Dr. Ahmet COŞAR

Palyatif Bakıma Erişim Engelleri

Palyatif Bakım ve Nutrisyon Bilimsel Kurulu Adına ; Dr.Namigar Turgut, Dr. Füsun Eroğlu, Dr.Hülya Sungurtekin, Dr.Hatice Yağmurdur, Dr. Suna Akın Takmaz

Ameliyathanede pediatrik anafilaksi: Anestezi asistanlarına yönelik bir simülasyon çalışması

Pediatrik Anestezi Bilim Kurulu Adına; Dr.Tümay Umuroğlu, Dr. Sibel Barış,Dr. Çimen Olguner, Dr. Feray Gürsoy, Dr. Güner Kaya

Nitröz oksidin Anestezi Pratiğindeki Yeri

TARD Günübirlik Anestezi BK adına Dr. Berrin Işık

Karaciğer Transplantasyon Hastalarının Perioperatif Bakımı

TARD Transplantasyon Bilimsel Kurulu Adına: Dr. Sezgin Ulukaya

Torasik Cerrahi ve Anestezide Hızlı Derlenme: Kavramların Güncellenmesi

TARD Göğüs Cerrahi Anestezisi Bilimsel Kurulu Adına Dr. F. Nur Kaya

Fiberoptik Uyanık Entübasyonda Topikal Anesteziklerinin bolusu ile Enk Fiberoptik Atomizer Setin Karşılaştırılması

TARD Havayolu Bilimsel Kurulu Adına Dr. Kamil Toker, Dr. Alparslan Kuş, Dr. Kerem Erkalp, Dr. Kemal Tolga Saraçoğlu

Uyanık Entübasyon sağlanmasında zaman gereksinimi, başarı ve yetersizliğin retrospektif araştırılması

TARD Havayolu Bilimsel Kurulu Adına , Dr. Kamil Toker, Dr. Alparslan Kuş, Dr. Kerem Erkalp, Dr. Kemal Tolga Saraçoğlu

Propofol Nöronlarda Hemoglobinin Tetiklediği Sitotoksisiteyi Arttırır

TARD Nöroanestezi BK adına Dr. Bahriye Binnur Sarıhasan, Dr. Halit Madenoğlu, Dr. Hatice Türe, Dr. Kadriye Serap Karacalar, Dr. Zerrin Özköse Şatırlar

Tıbbi Hata – Birleşik Devletlerde ölüm nedenleri arasında 3. Sırada yer almaktadır

TARD Hasta Güvenliği Bilimsel Kurulu adına Dr.Özge Köner, Dr.Tuğhan Utku

Trakeal Entübasyon Zamanı ile Erişkin Hastane İçi Kardiyak Arrest Olgularının Sonuçları Arasındaki İlişki: Bir Retrospektif Kohort Çalışma

TARD Resüsitasyon Bilimsel Kurulu adına Dr.Gönül TEZCAN KELEŞ, Dr.Şule AKIN , Dr.Handan BİRBİÇER,Dr. Hülya TÜRKAN, Dr. Mert AKAN

Adduktor kanaldaki sinirler ve Diz ekleminin innervasyonu

TARD Ortopedi Bilimsel Kurulu Adına Dr.Yavuz Gürkan ve Dr.Ebru Kelsaka

Glukoz Kontrolü

TARD Yoğun Bakım Bilimsel Kurulu adına, Dr. Kubilay DEMİRAĞ